MIEJSCE OBRAD  

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Kamienna 43. 

TERMINARZ

do 14.02.2022 – zgłoszenie uczestnictwa poprzez stronę konferencyjną www.sukces.ue.wroc.pl 

do 31.03.2022 przesłanie artykułu konferencyjnego do organizatorów na adres sukces@ue.wroc.pl 

do 16.05.2022 – informacja zwrotna o zaakceptowaniu artykułu

do 31.05.2022 – opłata za konferencję - przelew na konto konferencyjne

19-20.09.2020 – konferencja

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja uczestników odbywa poprzez konferencyjną stronę internetową, na której wypełniają Państwo odpowiedni formularz zgłoszeniowy:  www.sukces.ue.wroc.pl

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

1. DZIEŃ: 19.09.2022

Sala

Budynek

10.00-10.30

Otwarcie konferencji

Parter - Sala 27/27A

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)

ul: Kamienna 43/45

Wrocław

10.30-12.00

Sesja plenarna I.

Parter - Sala 27/27A

12.00-12.15

Przerwa kawowa

Parter

12.15-13.55

Sesja równoległa 1.

1 piętro - Sala 103

Sesja równoległa 2.

1 piętro - Sala 104

13.55-14.30

Przerwa na lunch

Parter

14.30-15.30

Panel praktyków

Parter - Sala 27/27A

15.30-15.45

Przerwa kawowa

Parter

15.45-17.25

Sesja równoległa 3.

1 piętro - Sala 103

Sesja równoległa 4.

1 piętro - Sala 104

19.30-22.00

Uroczysta kolacja

Przystań „Wratislavia”

            Bulwar Xawerego Dunikowskiego

2. DZIEŃ: 20.09.2022

Sala

Budynek

09.00-10.30

Sesja równoległa 5.

1 piętro - Sala 103

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)

ul: Kamienna 43/45

Wrocław

Sesja równoległa 6.

1 piętro - Sala 104

10.30-10.50

Przerwa kawowa

Parter

10.50-12.30

Sesja równoległa 7.

1 piętro - Sala 103

Sesja równoległa 8.

1 piętro - Sala 104

12.30-12.50

Przerwa kawowa

Parter

12.50-14.20

Sesja plenarna II.

Parter - Sala 27/27A

14.20-14.40

Podsumowanie konferencji

Parter - Sala 27/27A

14.40-15.30

Lunch

Parter

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

1. DZIEŃ: 19.09.2022 (Poniedziałek)

10.00-10.30

Parter

Sala 27/27A

OTWARCIE KONFERENCJI

 §  Prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 §  Prof. zw. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej

 §  Dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW

Dziekan Wydziału Zarządzania

 §  Prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

 §  Dr hab. Marzena Stor, prof. UEW

Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji

10.30-12.00

Parter

Sala 27/27A

SESJA PLENARNA I.

Tytuł: Wędrujący kontekst zarządzania kapitałem ludzkim – wyzwania w perspektywie akademickiej

Prowadzący: Prof. Anna Rakowska i Prof. Aleksy Pocztowski 

Uczestnicy:

  § Prof. Jan Szambelańczyk

  § Prof. Wojciech Jarecki

  § Prof. Agata Sudolska

  § Prof. Barbara Kożusznik

  § Prof. Joanna Cewińska

12.00-12.15

Parter

PRZERWA KAWOWA

12.15-13.55

1 piętro

Sala 103

SESJA RÓWNOLEGŁA 1.

Tytuł: Rozwój kompetencji studentów, pracowników i kadry menedżerskiej

Prowadząca: Prof. Joanna Cewińska 

Prof. Barbara Kożusznik,

Prof. Olaf Flak,

Dr Adrian Pyszka,

Mgr Katarzyna Więcek-Jakubek,

Dr Grzegorz Filipowicz

 • Model kompetencyjny badaczy i pracowników wsparcia polskich uniwersytetów - wyniki badań empirycznych

Prof. Małgorzata Tyrańska,

Dr Sylwia Wiśniewska,

Mgr Robert Szydło,

Mgr Marek Koczyński

 • Luki kompetencyjne w obszarze kompetencji cyfrowych studentów uczelni ekonomicznych

Mgr Aurelia Domaradzka

 • Kompetencje kadry kierowniczej a transfer wiedzy w obszarze ZZL

Mgr Aleksandra Mikła

 • Kompetencje sieciowe menedżerów – założenia koncepcyjne

Prof. Marzena Stor

 • Rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwach międzynarodowych – komparatystyka Europy Wschodniej i Zachodniej

12.15-13.55

1 piętro

Sala 104

SESJA RÓWNOLEGŁA 2.

Tytuł: Migracje i mobilność pracowników

Prowadząca: Prof. Anna Rakowska 

Dr Izabela Bednarska-Wnuk

 • Podejście strategiczne polskich przedsiębiorstw do wewnątrzorganizacyjnej mobilności pracowników - wyniki badań własnych

Dr Olga Czeranowska

 

 • Doświadczenia zawodowe polskich migrantów podczas pandemii Covid-19 ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej

Mgr Anna Ścibior - Butrym

 • Uwarunkowania identyfikacji organizacyjnej ukraińskich imigrantek pracujących w Polsce

Dr Gabriela Strzelec

 • Mobilność ekspatriantów w kontekście wielopokoleniowości

Dr Agnieszka Golińska

Dr Magdalena Łużniak-Piecha

 • Badanie preferencji akulturacyjnych społeczeństwa goszczącego w modelu RAEM

13.55-14.30

Parter

PRZERWA NA LUNCH

14.30-15.30

Parter

Sala 27/27A

PANEL PRAKTYKÓW

Tytuł: Zarządzanie kapitałem ludzkim w wędrującym kontekście zdarzeń – perspektywa praktyków biznesu

Prowadzące: Mgr Aurelia Domaradzka i Mgr Aleksandra Mikła

 § Magdalena Nakonieczna - UI Group Complaint Manager

Universal-Investment Gesellschaft MBH (Sp. z o.o. w Polsce)

 § Tomasz Nowak - Dyrektor Zarządzający

Auto Group Polska

 § Lidia Pietrukaniec - Właścicielka firmy

Sentium Sp. z o.o.

 § Bernard Kowalski - Engineering Manager

ING Hubs Poland

15.30-15.45

Parter

PRZERWA KAWOWA

15.45-17.25

1 piętro

Sala 103

SESJA RÓWNOLEGŁA 3.

Tytuł: Wirtualizacja, cyfryzacja i vucaizacja środowiska pracy

Prowadzący: Prof. Jan Szambelańczyk 

Dr Katarzyna Mikołajczyk

 • Cyfrowa transformacja procesu uczenia się i rozwoju pracowników w organizacji

Prof. Katarzyna Czainska

 • Korzyści i zagrożenia zarządzania wiedzą wspomaganego algorytmami sztucznej inteligencji z punktu widzenia użytkowników końcowych

Prof. Tomasz Kawka,

Prof. Piotr Wróbel

 • Koncepcja pomiaru efektywności wirtualnego procesu onboardingu w sektorze IT

Prof. Anna Pluta,

Mgr Krzysztof Kowalski

 • Błąd w działaniu w świecie VUCA - konceptualizacja badań empirycznych

Prof. Joanna Cewińska,

Prof. Małgorzata Striker

 • Wirtualizacja relacji społecznych w organizacji z perspektywy pracowników

15.45-17.25

1 piętro

Sala 104

SESJA RÓWNOLEGŁA 4.

Tytuł: Satysfakcja, motywacja i zaangażowanie pracowników

Prowadząca: Prof. Alicja Miś 

Prof. Małgorzata Striker

Dr Lena Grzesiak

 • Doświadczanie kontrolingu personalnego przez pracowników HR - wstępne wyniki badań

Mgr Dominika Nieć,

Dr Grzegorz Łukasiewicz

 • Aktywność społeczna organizacji jako determinanta satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników

Dr Rafał Łabędzki

 • Wnioski z pilotażu badania motywacji pracowników w branży gier video

Prof. Czesław Zając

Mgr Grzegorz Przystarz

 • Dostępność niestandardowych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach i ich wpływ na satysfakcję z pracy pracowników

19.15-22.00

REJS STATKIEM PO ODRZE Z UROCZYSTĄ KOLACJĄ

 

Przystań „Wratislavia”

Bulwar Xawerego Dunikowskiego

 2. DZIEŃ: 20.09.2022 (Wtorek)

09.00-10.30

1 piętro

Sala 103

SESJA RÓWNOLEGŁA 5.

Tytuł: Psychologiczne i zdrowotne aspekty środowiska pracy

Prowadzący: Prof. Marek Kunasz

Prof. Anna Rogozińska-Pawełczyk

 

 • Pracownicy bez pracodawców - teoretyczne rozważania nad specyfiką kontraktów psychologicznych pracowników gig

Dr Katarzyna Rozbejko

 

 • Elastyczność stylu radzenia sobie ze stresem jako wyznacznik efektywności i skuteczności kierowania podległymi pracownikami

Dr Piotr Pilch

 • Psychospołeczne uwarunkowania pracy zdalnej

Prof. Dorota Molek-Winiarska

Agata Pelc

 • Interwencje z zakresu well-being w redukcji stresu w pracy w okresie pandemii

09.00-10.30

1 piętro

Sala 104

SESJA RÓWNOLEGŁA 6.

Tytuł: Rozwój pracowników i roli HR biznes partnera

Prowadząca: Prof. Anna Cierniak-Emerych

Mgr Alena Ivanova

 

 • Skłonność pracownika do rozwoju zawodowego a umiejętność realizacji celów w pracy

Mgr inż. Krystian Wojtasik

 • Szkolenie jako proces w organizacjach cywilnych i wojskowych – koncepcja standaryzacji na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dr inż. Agnieszka Jarosik-Michalak,

Dr inż. Monika Miętkiewicz,

Dr Joanna Olkowicz

 • Zarządzanie rozwojem pracowników w czasach pandemii COVID-19

Dr Joanna Tabor-Błażewicz

 • Znaczenie i rola HR Biznes Partnera podczas pandemii COVID-19

10.30-10.50

Parter

PRZERWA KAWOWA

10.50-12.30

1 piętro

Sala 103

SESJA RÓWNOLEGŁA 7.

Tytuł: Rozwój wiedzy, talentów i przywództwa

Prowadzący: Prof. Aleksy Pocztowski

Dr Tadeusz Kowalski

 

 • Skąd pochodzi wiedza w organizacji - badania etnograficzne

Dr Agnieszka Zielińska

 • Wpływ stylu przywództwa na efektywność i stabilność zespołu pracującego wirtualnie

Prof. Magdalena M. Stuss,

Prof. Izabela Stańczyk

 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach międzynarodowych – wyniki badań

Dr Łukasz Haromszeki

 • Współistnienie programów zarządzania talentami i rozwoju przywództwa jako istotny czynnik konkurencyjności w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Mgr Julia Piecuch

 • Rozwój kreatywności zespołu – wstępne wyniki badań

10.50-12.30

1 piętro

Sala 104

SESJA RÓWNOLEGŁA 8.

Tytuł: Społeczny kontekst biznesu współczesnych praktyk ZZL

Prowadzący: Prof. Tomasz Kawka 

Prof. Katarzyna Januszkiewicz

 • Od chaosu do dojrzałości - ekosystem pracy w obliczu next normality

Dr Agnieszka Kwarcińska

 • Realizacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu skierowanych do pracowników w kontekście bilateralnych korzyści

Dr Michał Tomczak

 • Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem potrzeb osób z autyzmem

Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

 • Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich w zarządzaniu uczelnią

Prof. Anna Cierniak-Emerych

 • Bezpieczeństwo pracy- perspektywa interesów pracobiorców

12.30-12.50

Parter

PRZERWA KAWOWA

12.50-14.20

Parter

Sala 27/27A

SESJA PLENARNA II.

Tytuł: Wędrujący kontekst zarządzania kapitałem ludzkim – – wyzwania edukacyjne w szkolnictwie wyższym

Prowadzące: Prof. Aldona Andrzejczak i Prof. Małgorzata Tyrańska

Uczestnicy:

  § Prof. Marek Kunasz

  § Prof. Alicja Miś

  § Prof. Tomasz Kawka

  § Prof. Anna Cierniak-Emerych

  § Prof. Izabela Stańczyk

14.20-14.40

Parter

Sala 27/27A

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 §  Prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

 §  Dr hab. Marzena Stor, prof. UEW

Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji

14.40-15.30

Parter

LUNCH

ZAKWATEROWANIE 

W najbliższej okolicy kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu znajdują się następujące hotele:

Nazwa hotelu

Liczba gwiazdek

Odległość pieszo

Strona internetowa

Q Hotel Plus Wrocław

4

12 min

https://www.qhotels.pl/hotel-wroclaw-centrum 

Campanile Wrocław Centrum

3

8 min

https://wroclaw-centrum.campanile.com/pl/

Novotel Wrocław Centrum

4

16 min

http://novotel-centrum.wroclaw-hotels.com/pl/

Hotel Scandic

4

20 min

https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Apart Hotel Invite

4

21 min

https://www.hotelinvite.com.pl/

Hotel Premiere Classe

1

7 min

https://wroclaw-centrum.premiereclasse.com/pl/

 

Istnieje również możliwość rezerwacji pokoju w Hotelu Qubus (4-gwiazdkowy) znajdującym się w centrum Wrocławia tuż przy Starówce na ul. św. Marii Magdaleny 2. Hotel oferuje zniżkę 20% dla uczestników naszej konferencji na hasło KADRY22. Link: 

https://booking.profitroom.com/pl/qubushotelwroclaw1/pricelist/offers/324238/?check-in=2022-09-18&check-out=2022-09-21&r1_adults=1&auto-dates=1&currency=PLN&code=kadry22

Q Hotel Plus Wrocław Campanile Wrocław Centrum Hotel Scandic
Novotel Wrocław Centrum Hotel Premiere Classe Apart Hotel Invite