W sprawach związanych z Konferencją prosimy kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym Konferencji. Wszelkie pytania i prośby o szczegółowe informacje prosimy przesyłać  na adres e-mail:

sukces@ue.wroc.pl


KOMITET ORGANIZACYJNY

Katedra Zarządzania Kadrami

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

tel.  71 36-80-665,

Główne e-maile: sukces@ue.wroc.pl, adam.suchodolski@ue.wroc.pl

Uczelnia

Osoba

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

dr Łukasz Haromszeki

tel. 792 647 007          lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl 

dr Adam Suchodolski

tel. 606 693 917        adam.suchodolski@ue.wroc.pl

dr hab. Dorota Molek-Winiarska, prof UEW  

dorota.molek-winiarska@ue.wroc.pl


MAPKA KAMPUSU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU