OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt uczest­nictwa w Konferencji zależy od wybranej opcji.

 

 

OPCJE UCZESTNICTWA

Cena w zł

1)   Pełne uczestnictwo z publikacją

1 450

2)   Pełne uczestnictwo bez publikacji 

700

3)   Publikacja bez uczestnictwa 

900

               

 

CENA KONFERENCJI OBEJMUJE:

  • udział w obradach w trakcie Konferencji,
  • publikację konferencyjną,
  • materiały konferencyjne,
  • wyżywienie
  • udział w imprezach towarzyszących Konferencji.


Uwaga! Przekroczenie limitu objętości artykułu (który wynosi 30 000 znaków typograficznych) skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty wydawniczej w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte 1000 znaków typograficznych.


Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

numer konta do wpłat w PLN: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601

numer konta do wpłat w EUR: 21 1240 3464 1978 0010 7730 2754 

koniecznie z dopiskiem:  Sukces w Zarządzaniu Kadrami 2022  + imię i nazwisko uczestnika