Konferencja odbywa się w języku polskim, publikacja jest w języku angielskim. 

Artykuł konferencyjny należy wysłać na adres sukces@ue.wroc.pl

Zgłoszone artykuły po pozytywnej recenzji zostaną zamieszczone w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (II poziom według wykazu MEiN). Monografia zostanie wydana w j. angielskim w postaci cyfrowej w formie tzw. otwartego dostępu (open access) przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Publikacja będzie dostępna poprzez:

 

 • IBUK Libra – nowoczesna platforma z księgozbiorem wirtualnej czytelni, w której oferowany jest dostęp on-line do podręczników akademickich i monografii naukowych;
 • Google Books – wyszukiwarka książek wykorzystująca technologię OCR, przeszukująca bazy największych księgarni i bibliotek na świecie, umożliwia pełnotekstowy dostęp do książek w wersji elektronicznej lub też podaje link do miejsc, gdzie można je zakupić lub wypożyczyć;
 • DBC (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa) – rodzaj otwartego repozytorium zapewniający powszechny i nieograniczony dostępu do zbiorów naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i regionalnych zgodnie z ideą open access, dostęp z każdego miejsca na świecie, bez konieczności rejestracji czy opłat.
 • Strona internetowa Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – obecnie trwają prace nad nową stroną internetową z nowoczesnymi funkcjonalnościami, które zapewnią bezpośredni lub też linkowany dostęp do całych publikacji lub ich części zgodnie z potrzebami czytelnika. 

 

Przesłanie gotowego artykułu odbywa się w formie elektronicznej na stronę organizatorów: www.sukces@ue.wroc.pl

WYMOGI EDYTORSKIE

 

Autor i afiliacja

 • Afiliację autora/autorów należy podać w przypisie dolnym do nazwiska autora/autorów na pierwszej stronie.
 • Afiliacja ma być podana w j. angielskim i w j. polskim.

Tytuł artykułu w j. angielskim

 • Tytuł zamieszczany na początku artykułu
 • Tytuł nie może być w formie pytania.

Abstrakt w j. angielskim

 • Abstrakt w j. angielskim umieszczony pod tytułem artykułu w j. angielskim na pierwszej stronie.
 • Max 1000 znaków typograficznych (ze spacjami), format dokumentu MS Word, czcionka Calibri, Times New Roman, Arial, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 wiersza.

Tytuł artykułu w j. polskim

 • Odpowiednik tytułu w j. angielskim.
 • Tytuł zamieszczany przed abstraktem w j. polskim na końcu artykułu.

Abstrakt w j. polskim

 • Odpowiednik abstraktu w j. angielskim.
 • Zamieszczany po tytule w j. polskim na końcu artykułu.

Słowa kluczowe w j. angielskim

 • Od 3 do 5.
 • Umieszczone pod abstraktem w j. angielskim na pierwszej stronie artykułu.

Słowa kluczowe w j. polskim

 • Odpowiedniki słów kluczowych w j. angielskim.
 • Umieszczone pod abstraktem w j. polskim na końcu artykułu.

Artykuł

a)    Maksymalnie 30000 znaków typograficznych (ze spacjami) – format dokumentu MS Word, czcionka Calibri, Times New Roman, Arial, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5 wiersza.

b)   Zasadnicze części artykułu o charakterze empirycznym:

 • Introduction
 • Literature review/Theoretical foundations lub też tytuł o charakterze problemowym związany z przeglądem literatury, sformułowany hasłowo
 • Empirical research methodics – opis metodyki badań empirycznych
 • Empirical research findings
 • Final conclusions and research summary

c)    Zasadnicze części artykułu o charakterze teoretycznym:

 • Introduction
 • 2 lub 3 części, których tytuły mają charakter problemowy, sformułowany hasłowo
 • Final conclusions

d)   Przekroczenie objętości artykułu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty wydawniczej w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte 1000 znaków typograficznych.

e)   Cytowanie i zapis bibliograficzny w tekście w formacie harwardzkim np. [Kowalski, 2011, s. 45],.

f)     Końcowy spis cytowanej literatury w formacie APA.

g)    Organizatorzy informują, iż niedotrzymanie przez uczestników konferencji powyższych warunków edytorskich spowoduje niedopuszczenie artykułu do procesu wydawniczego.

Szczegółowe informacje dla autorów:

http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/dla_autorow/21712/zasady_edytorskie.html