KATEDRA ZARZĄDZANIA KADRAMI

Płatności

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt uczest­nictwa w Konferencji zależy od wybranej opcji.

Pełne uczestnictwo z publikacją 1380 zł

Pełne uczestnictwo bez publikacji 1530 zł

Publikacja bez uczestnictwa 1680 zł

Co obejmuje cena Konferencji?

Uwaga!
Przekroczenie limitu objętości artykułu (który wynosi 30 000 znaków typograficznych) skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty wydawniczej w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte 1000 znaków typograficznych.